Aktualności
Dodano: 08.05.2021

ZASADY DLA WIDZÓW ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM W SEANSIE FILMOWYM W KINIE GALAKTYKA

 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych widzowie nie powinni przychodzić na seans, a pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej.

 

2. Udział w seansie jest dopuszczalny pod warunkiem:
- zakrywania ust i nosa przez widzów;
- zajmowania przez widzów miejsc określonych na bilecie do kina (rząd i miejsce) z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami;
- obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
a) widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
b) widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
c) osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

3. Podczas seansów obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów i pokarmów.

 

4. Przed wejściem do budynku Domu Kultury SCK oraz do sali kinowej, a także przed skorzystaniem z kiosku biletowego obowiązuje widzów dezynfekcja dłoni.

 

5. Rekomendowany jest zakup biletów do kina online przez stronę internetową www.kinogalaktyka.pl.

 

6. Widzowie przebywający w budynku Domu Kultury oraz w kolejce do kasy i sali kinowej powinni zachować co najmniej 1,5 metra odstępu od innych osób.

 

7. Zaleca się, aby widzowie podawali swoje dane kontaktowe na formularzu otrzymanym przed wejściem do sali kinowej. Wypełniony formularz należy przekazać obsłudze kina przy wyjściu po zakończonym seansie. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną i nie będą wykorzystywane do innych celów. Formularze zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od daty seansu.

 

8. Po zakończonym seansie widzowie powinni pozostać na swoich miejscach do czasu otwarcia drzwi wyjściowych i wskazania przez obsługę kina kierunku wyjścia. Wychodząc z sali kinowej należy zachować dystans od innych osób.

czytaj więcej

Dodano: 08.05.2021

Drodzy Widzowie,

życzymy Wam Wesołych i Spokojnych Świąt, 

a także Szczęśliwego, Normalnego Nowego Roku, 

żebyśmy mogli znowu przeżywać wspólnie filmowe emocje w kinie.

Pracownicy Kina Galaktyka

czytaj więcej

Dodano: 08.05.2021

W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów od 7 listopada wszystkie kina w Polsce, w tym Kino Galaktyka, będą nieczynne do odwołania.

Widzów, którzy posiadają vouchery do Kina Galaktyka z datą ważności 30.12.20 informujemy, że przedłużamy ich ważność do 30 czerwca 2021 roku.

Do zobaczenia ponownie w Kinie Galaktyka :)

czytaj więcej