O nas

"Dyskusyjny Klub Filmowy jest dobrowolnym zrzeszeniem miłośników sztuki filmowej, którzy nie tylko pragną pogłębić swe wiadomości w tej dziedzinie, ale zamierzają także brać czynny udział w popularyzowaniu wartościowych zjawisk artystycznych. Z jednej strony DKF jest szkołą patrzenia na film, sprzyjającą wyrobieniu właściwych kryteriów oceny dzieł sztuki, z drugiej - szkoły kształcenia i rozwijania postaw."

Zamierzone cele Dyskusyjny Klub Filmowy realizuje poprzez systematyczne organizowanie:

- projekcji utworów o wysokich walorach artystycznych, poprzedzonych fachową prelekcją i zakończonych dyskusją,

- spotkań z teoretykami, krytykami, twórcami filmowymi, ludźmi sztuki, nauki,

- imprez otwartych popularyzujących wartościowe zjawiska i treści filmowe.

Dyskusyjny Klub Filmowy "METALOWIEC" jest zrzeszony w Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych.