Polityka Prywatności
Strona Główna / Polityka Prywatności
  1. Samorządowe Centrum Kultury dokłada należytych starań w zakresie ochrony prywatności danych użytkowników serwisu www.kinogalaktyka.pl. SCK w Mielcu jest administrator serwisu www.kinogalaktyka.pl gromadzi, przechowuje oraz przetwarza dane osobowe użytkowników takie jak: adres email, celem przekazywania drogą elektroniczną aktualnego repertuaru kina oraz aktualnych wydarzeń w Kinie Galaktyka dla osób korzystających z Newslettera.
  2. W przypadku danych przekazywanych przez Użytkownika w trakcie wypełniania formularza rezerwacji lub zakupu biletów online (imię i nazwisko, telefon oraz adres email) dane te mogą zostać wykorzystane do przesyłania potwierdzenia dokonanej rezerwacji. Dane te mogą być również wykorzystywane do przekazywania drogą elektroniczną aktualnego repertuaru Kina Galaktyka.
  3. Samorządowe Centrum Kultury zbiera informacje o wykorzystywaniu niniejszego serwisu przez zapisywanie do logów systemowych danych technologicznych (data połączenia, IP). Informacje te są wykorzystywane wyłącznie do celów  administracyjno-statystycznych (nie pozwalają na identyfikację pojedynczego użytkownika) i przechowywane są w wydzielonej strefie bezpieczeństwa do której dostęp mają wyłącznie upoważnione osoby związane z serwisem www.kinogalaktyka.pl i zobowiązane są do zachowania danych w tajemnicy. Zgodnie z  art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204), Samorządowe Centrum Kultury może zostać zobowiązane do przekazania informacji zawartych w logach dostępowych (IP komputera) organom państwa, uprawnionym na podstawie prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
  4. Na podstawie art.32 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926) każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu oraz modyfikacji jego danych osobowych, przetwarzanych przez Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu.
  5. Polityka prywatności zewnętrznych stron, do których linki znajdują się w serwisie www.kinogalaktyka.pl, nie są regulowane przez politykę prywatności oraz regulamin tego serwisu.
  6. Wszystkie materiały publikowane na stronie www.kinogalaktyka.pl są objęte prawem autorskim. Przedruk, kopiowanie i rozpowszechnianie  materiałów w jakiejkolwiek formie jest łamaniem prawa. W sprawie wykorzystania materiałów dostępnych na www.kinogalaktyka.pl prosimy o wcześniejszy kontakt z Kinem.
  7. Powyższe zasady ochrony prywatności mogą ulec zmianom, o których Użytkownicy zostaną zawsze poinformowani z wyprzedzeniem.
  8. W przypadku braku zgody na zasady zamieszczone w „Polityce Prywatności”, proszę nie korzystać z newslettera, nie korzystać z zakupu/rezerwacji biletów online oraz danych zamieszczonych w serwisie www.kinogalaktyka.pl.