Szkoły
Strona Główna / Szkoły

     

       Kino Galaktyka organizuje dopołudniowe projekcje filmów dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pragniemy by filmy wyświetlane podczas tych seansów były nie tylko okazją do świetnej zabawy i miłego spędzenia czasu w kinie, ale i inspiracją do ciekawych dyskusji podczas zajęć lekcyjnych. Dlatego, oprócz bieżącego repertuaru, przygotowaliśmy dla Państwa interesującą filmową ofertę edukacyjną.

 

 

     


 

 

 

 

 

 

LAUREAT 7. NAGRODY POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Należy do „Koalicji dla Edukacji Filmowej”.

Rekomendowany przez Centralny Gabinet Edukacji FilmowejPosiada:

Patronat Ośrodka Rozwoju Edukacji

Patronat Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Certyfikat Filmoteki Narodowej

Patronat merytoryczny Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Dyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego

 

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w szóstej edycji Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej „KinoSzkoła” – pozaszkolnej formy edukacji, wykorzystującej film  i nowe media jako narzędzia wychowawcze i profilaktyczne.

 

„KinoSzkoła” jest programem tworzonym przez parę pasjonatów – filmoznawców, którzy od lat zawodowo i naukowo zajmują się edukacją audiowizualną uczniów. Autorką programu „KinoSzkoła” jest dr Joanna Zabłocka-Skorek, filmoznawczyni, pedagożka, certyfikowana trenerka PISF i CEO w zakresie edukacji filmowej. Dysertację doktorską pt.: „Aksjologiczne aspekty edukacji audiowizualnej w kontekście dominujących postaw odbiorczych uczniów polskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Cykl „Rekolekcje z filmem” przygotowany został przez filmoznawcę i dziennikarza radia katolickiego – Łukasza Turę. 

 

Nadrzędnym celem zajęć w ramach programu „KinoSzkoła” jest pomoc nauczycielom w szkolnej praktyce wychowawczej, dlatego współpracę polecamy szczególnie Wychowawcom i Pedagogom szkolnym.

 

 

Uczestnictwo w projekcie wzbogaca szkolne programy
profilaktyczno - wychowawcze.

 

 

"KinoSzkoła" nie jest kolejnym komercyjnym programem edukacji filmowej. Dla autorów ważnym było dobranie filmów zarówno o wysokich walorach artystycznych jak i estetycznych – stąd duża ilość filmów europejskich i polskich.


 

 

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA

 

 

Cykl społeczno-profilaktyczny "Filmowe drogowskazy" jest dla nas priorytetowy. Tematy prelekcji oraz dobór filmów w tym cyklu powstały w oparciu o treści podstaw programowych nauczania przedmiotów: etyka, edukacja społeczna, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, a także na podstawie autorskich projektów profilaktycznych. Projekcje specjalnie wyselekcjonowanych filmów poprzedzają ok. 30 minutowe prelekcje prowadzone w formie aktywizującej uczestników.

 

Cykl trójwymiarowy "Filmowy alfabet"  jest uzupełnieniem zajęć języka polskiego oraz sztuki na poziomie szkoły podstawowej. Celem zajęć w tym cyklu jest  poszerzenie wiedzy uczniów 
z zakresu terminologii filmoznawczej. Po ok. 30 minutowej prelekcji następuje projekcja specjalnie dobranych filmów w formacie 3D.

 

KinoPrzedszkole to propozycja dla najmłodszych widzów. Pomiędzy projekcjami polskich, krótkometrażowych filmów, odbywają się zabawy edukacyjne, profilujące odbiór filmu 
w założonym w temacie prelekcji kierunku. Zajęcia przeznaczone dla dzieci powyżej 4. roku życia, prowadzone są w formie zabawy edukacyjnej, której tematyka związana jest z treścią prezentowanych filmów. Trwają od 60 do 70 minut.

 

Warsztaty Medialne dla uczniów to zajęcia składające się z części teoretycznej i praktycznej. Ich celem jest wzrost kompetencji medialnych wśród uczniów. Zajęcia trwają około 90 minut.


Rekolekcje z filmem mające w założeniu możliwość podjęcia refleksji religijnych dzięki kontaktowi z dziełem filmowym. 

 

Nauczycielom proponujemy Szkolenia dla gron pedagogicznych, dzięki którym poszerzą wiedzę z zakresu wykorzystywania mediów w praktyce wychowawczej. Tematyka zajęć została ułożona na podstawie rozmów i ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli i dyrektorów szkół. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatowej i trwają około 180 minut. Prowadzącymi są wykładowcy akademiccy i metodycy.

 

Rodzicom oferujemy Szkolenia dla rodziców i opiekunów. Tematyka tych zajęć związana jest z funkcjonowaniem wychowanków w świecie nowych mediów oraz z kształtowaniem pozytywnych relacji pomiędzy dzieckiem a dorosłym. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatowej i trwają około 120 minut. Prowadzącymi zajęcia są wykładowcy akademiccy oraz trenerzy rozwoju osobistego.

 

KinoSzkoła Seniora - cykl proponujemy słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz osobom uczestniczącym w „Klubach Seniora”. Prezentujemy wybór wartościowych filmów z ostatnich lat, które poruszają za serce i skłaniają do namysłu. W programie znajdują się zarówno niezwykle dowcipne komedie, jak i pouczające dramaty. Każdą projekcję otwiera ok. 30-minutowa akademicka prelekcja.

 

 

 

JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA?

 

 

Cykl społeczno-profilaktyczny, cykl trójwymiarowy, rekolekcje z filmem, KinoSzkoła Seniora - projekcje z PRELEKCJĄ:

 

Przed projekcjami pełnometrażowych filmów przeprowadzona zostanie prelekcja, wprowadzająca uczniów w dane zagadnienie. Dla zainteresowanych grup spotkanie może zakończyć się dyskusją (po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem).

Nauczyciele otrzymają materiały dydaktyczne, które będą mogli wykorzystać na zajęciach w szkole.

 

Czas trwania zajęć: ok. 30 min prelekcji + czas trwania filmu

 

Minimalna ilość uczestników, dla których można otworzyć nowy seans to 100 osób. Mniejsze grupy będą dołączane do innych.

Konkretny tytuł filmowy dostępny będzie jedynie w zaproponowanym miesiącu.

 

 

Warsztaty Medialne dla uczniów

 

Czas trwania: około 90 min.

 

Maksymalna ilość uczestników - 70 osób.   

Zajęcia mogą się odbywać w innych, niż zaproponowane, miesiącach.

Zajęcia mogą się odbywać w zaproponowanym przez Państwa miejscu.

Wyboru tematu zajęć można dokonywać spośród dwóch sezonów.

 

 

KinoPrzedszkole:

 

Czas trwania: około 70 min

Zajęcia dla dzieci powyżej 4. roku życia

 

 

Warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i rodziców:

 

Czas trwania: uzależniony od tematyki zajęć (od 90 do 120 minut)

Zajęcia mogą być przeprowadzone w szkole (dla grona pedagogicznego) lub dla zainteresowanych nauczycieli w kinie.

 

 

 

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU?

 

Wystarczy pobrać Kartę zgłoszeniową (poniżej), wypełnić, podpisać i przekazać w dwóch egzemplarzach Koordynatorowi projektu w kinie (Anna Niziołek - kierownik kina "Galaktyka").

Jeśli pierwsze zajęcia są zaplanowane na październik Kartę złoszenia należy dostarczyć najpóźniej do 16.09.2016 r. osobiście do sekretariatu SCK w Mielcu, faxem na numer: 17 586 26 65 lub mailem na adres: kino@kultura.mielec.pl.  Jeśli pierwsze zajęcia planowane są na listopad lub później to na kartę czekamy do końca września 2016 r. W przypadku wysłania karty faxem lub mailem niezbędne jest dostarczenie jej w oryginale (dwa podpisane egzemplarze) do koordynatora projektu. 

 

 

TERMINY SPOTKAŃ

 

Dopasowywane są do Państwa potrzeb na podstawie kart zgłoszeń. Uzależnione są dostępnością sali kinowej, kopii filmowych i prelegentów.

Opiekunowie grup ustalają terminy bezpośrednio z koordynatorem kina. Terminy spotkań są przekazywane Nauczycielom drogą mailową (adres szkoły oraz opiekuna grupy) oraz zamieszczane w aktualnościach na stronie internetowej kina.  

 

 

 

NA JAKIE SPOTKANIA SIĘ ZDECYDOWAĆ?

 

Mogą Państwo wybrać dowolne tytuły filmów, adresowanych do prowadzonej przez Państwa grupy odbiorczej – nie ma przymusu decydowania się na cały cykl.

To Państwo tworzycie swój program, zatem Państwa uczniowie mogą uczestniczyć zarówno w spotkaniach w ramach cyklu społeczno-profilaktycznego, trójwymiarowego, jak i w Warsztatach medialnych.

 

 

KARNETY I BILETY:

 

Cena pojedynczego spotkania: 8 zł / uczestnik

Karnet na 5 spotkań – 35 zł / uczestnik

Karnet na 7 spotkań – 45 zł / uczestnik

Karnet na 9 spotkań – 60 zł / uczestnik

 

 

ZGŁOSZENIA na zajęcia październikowe przyjmujemy do 16 września 2016
Na karty zgłoszeń na zajęcia od listopada czekamy do końca września.

 

 

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Katalog VI edycji programu "KinoSzkoła"

Karta zgłoszenia

Informacje o filmach

Patronat Ośrodka Rozwoju Edukacji

Patronat Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Rekomendacja Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej

Certyfikat Filmoteki Narodowej

 Informacji udziela kordynator projektu:

ANNA NIZIOŁEK

Kierownik Kina Galaktyka

tel.kom.: 782 625 104 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-15:30)

kino@kultura.mielec.pl

 

 

Strona internetowa programu: www.kinoszkola.pl

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

 

 


 

 

Aktualny repertuar  i  Filmy na życzenie

 

 

          Kino Galaktyka wyświetla dla grup zorganizowanych (przedszkolnych, szkolnych) projekcje filmów z bieżącego repertuaru oraz tzw. „filmy na życzenie”. Seanse zwykle odbywają się w godzinach przedpołudniowych w dogodnych dla Państwa terminach. W przypadku filmów "na życzenie" Państwo dokonujecie wyboru tytułu z całej oferty dostępnej na rynku kinowym. Zgłoszenia na seanse z bieżącego repertuaru przyjmujemy tydzień przed planowaną projekcją, natomiast w przypadku "filmów na życzenie" prosimy o zgłoszenie dwa tygodnie przed seansem.

 

 

Minimalna ilość widzów na dopołudniowych seansach grupowych:

a) bieżący repertuar : filmy 2D - 30 osób, filmy 3D - 30 osób;

b) filmy na życzenie: filmy 2D - 40 osób, filmy w 3D - 50 .

 

 

Cennik:

Filmy analogowe – 10 zł

Filmy 2D – 11 zł

Filmy 3D – 13 zł

 

 

Opiekunowie - wstęp gratis!

 

 

Uprzejmie informujemy, że wyżej wymienione ceny biletów oraz limity osobowe na projekcje filmów mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora wybranego przez Państwa filmu.

 

 

Rezerwacje, a także szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonów: 17 586 20 21 lub 782 625 104, od poniedziałku do piątku w godzinach 830-1530.